Νέο πρόγραμμα ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών "Directors & Officers"

astiki

Στο ιδιαίτερα σύνθετο και ανταγωνιστικό σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα στελέχη των επιχειρήσεων χρειάζεται να νιώθουν ασφαλή να λαμβάνουν αποφάσεις και να δημιουργούν χωρίς τον κίνδυνο να υποστούν βαριές συνέπειες για λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε καταγγελίες και διεκδικήσεις από τρίτους.

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών "Directors &Officers" σχεδιάστηκε για να προσφέρει προστασία τόσο στα στελέχη όσο και στην ίδια την εταιρία.

Αποτελεί ακόμη ένα πρόγραμμα στο οποίο συνδυάζονται τα χαμηλά ασφάλιστρα με τις μοναδικές υπηρεσίες και την υψηλή αξιοπιστία.

Σύντομη Περιγραφή

Το πρόγραμμα ασφάλισης"Directors &Officers"καλύπτει τη διοικητική ευθύνη των διευθυντών και των στελεχών της εταιρίας, έναντι απαιτήσεων από τρίτους, όπως π.χ. πελάτες, μέτοχοι, προμηθευτές, εργαζόμενοι, ανταγωνιστές κ.λπ., εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους.

Με το πρόγραμμα καλύπτονται:

  • Τα φυσικά πρόσωπα, δηλ. τα μέλη του Δ. Σ., οι διευθυντές & τα στελέχη, όλοι οι εργαζόμενοι, οι διευθυντές ανεξαρτήτων εταιριών και οι κληρονόμοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι όλων των προηγούμενων
  • Το νομικό πρόσωπο, δηλ. η ίδια την Εταιρία και οι θυγατρικές της
    • κάλυψη της ευθύνης της ίδιας της εταιρίας ως νομικού προσώπου, έναντι απαιτήσεων τρίτων και
    • κάλυψη χρηματικών απωλειών της εταιρίας σε περίπτωση απιστίας υπαλλήλου και διάρρηξης ή ληστείας κατά τη μεταφορά χρημάτων.

Επίσης, το πρόγραμμα προσφέρει και προαιρετικές καλύψεις που αφορούν την εταιρία:

Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών "Directors &Officers"καλύπτει τα στελέχη ακόμη και για τις απαιτήσεις που θα ανακοινωθούν έως και 5 χρόνια μετά τη λήξη του ασφαλιστηρίου, οι οποίες αφορούν περιστατικά που συνέβησαν μέσα στην περίοδο ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Καλύπτει δραστηριότητες σε όλες τις χώρες του κόσμου, εκτός των Η.Π.Α. και Καναδά.

Σε περίπτωση απαίτησης, τα έξοδα που καλύπτει το πρόγραμμα "Directors &Officers",

εντός των ορίων της κάλυψης, είναι τα εξής:

S   Η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση

S   Το χρηματικό ποσό συμβιβασμού της απαίτησης

S   Τα έξοδα υπεράσπισης και ερευνών

S   Η απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων

S   Η απώλεια χρημάτων εξαιτίας διάρρηξης της επιχείρησης ή κατά τη μεταφορά τους

ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: Νέα, Προϊόντα, Προσφορές