• Τι πρέπει να κάνω...
  • σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος
  • αν χρειασθεί να μπω στο νοσοκομείο
  • αν πάθω ζημιά στο σπίτι μου, στο γραφείο, στην επιχείρηση;
 • Χρήσιμες πληροφορίες
 • Χρήσιμα τηλέφωνα
 • Χρήσιμοι σύνδεσμοι (links)
 • Χρήσιμοι έγγραφα για download

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι:

Ο οδηγός του οχήματος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την φροντίδα ατυχήματος στο τηλέφωνο το οποίο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η οποία θα λάβει δήλωση ατυχήματος από τον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος θα συντάξει πρόχειρο σχεδιάγραμμα του τόπου ατυχήματος, θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και τον τόπο του ατυχήματος. Επίσης σε περίπτωση που υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένταξη της ζημιάς στο Φιλικό Διακανονισμό θα βοηθήσει τους εμπλεκόμενους στη συμπλήρωση του εντύπου της φιλικής δήλωσης.

Συνιστάται σε όποιες περιπτώσεις είναι εφικτό να καλείται και η τροχαία προκειμένου να καταγράψει τις συνθήκες ατυχήματος.

Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος θα πρέπει εντός 8 ημερών από την ημέρα του συμβάντος να προσέλθει στα γραφεία της εταιρίας ή στους κατά τόπο αντιπροσώπους αυτής έχοντας το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την άδεια ικανότητας οδήγησης για να υποβάλει δήλωση ατυχήματος, στην οποία θα αναφέρει όλα τα στοιχεία που αφορούν στο τροχαίο ατύχημα.

Ιδιαίτερα σε περίπτωση ατυχήματος με σωματικές βλάβες θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην ασφαλιστική εταιρία το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο και το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκαν οι τραυματίες προκειμένου να τους επισκεφθεί γιατρός της εταιρίας.

Οι αναφερόμενες ενέργειες θα πρέπει να τηρούνται και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν ευθύνεται για το ατύχημα και επιλέξει να αποζημιωθεί από την εταιρία του με το σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

1)Αν η εισαγωγή είναι έκτακτη πχ ατύχημα Δηλώνω στην είσοδο ότι είμαι ασφαλισμένος σε ιδιωτική εταιρεία όπως επίσης και το Ταμείο κύριας ασφάλισης Ενημερώνω τον Ασφαλιστή μου για να έλθει σε επικοινωνία με την ασφαλιστική εταιρεία και να αναλάβει τις διαδικασίες αποζημίωσής μου 2)Αν η εισαγωγή είναι προγραμματισμένη Ενημερώνω τον Ασφαλιστή μου για να δώ αν καλύπτομαι Γνωστοποιώ στην εταιρεία την προγραμματισμένη νοσηλεία ή επέμβαση και με καθοδηγούν σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΠΑΘΩ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ, ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ , ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ενημερώνω τον Ασφαλιστή μου Κάνω δήλωση της ζημιάς ή κάνω δήλωση στην Αστυνομία αν είναι κλοπή ή διάρρηξη Καλώ πραγματογνώμονα για να εκτιμήσει τις ζημιές και δεν πειράζω τίποτα Συλλέγω προσφορές από τους αντίστοιχους τεχνίτες για να επιδιορθώσουν τις ζημιές και τις δίνω στον ασφαλιστή μου

ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ζημιών από τροχαίο ατύχημα (γνωστό ως Φιλικός Διακανονισμός) δίνει τη δυνατότητα υπό ορισμένες προϋποθέσεις στον αναίτιο ασφαλισμένο να αποζημιωθεί από την δική του ασφαλιστική εταιρία.

Προϋποθέσεις εφαρμογής

 • Στη σύγκρουση να μην εμπλέκονται περισσότερα από δύο οχήματα
 • Τα εμπλεκόμενα οχήματα να ασφαλίζονται σε εταιρίες που συμμετέχουν στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού.
 • Το ατύχημα να έχει συμβεί στη Ελλάδα
 • Να υπάρχει αποδοχή υπαιτιότητας 100% από ένα εκ των δύο εμπλεκομένων οδηγών ή συνυπαιτιότητας 50% και από τους δύο οδηγούς.
 • Η ζημιά να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ σε Υλικές Ζημιές και το ποσό των 3.000 ευρώ σε σωματικές βλάβες ανά άτομο, με μέγιστο όριο στις σωματικές βλάβες τα 9.000 ευρώ ανά ατύχημα

Καλυπτόμενες Υλικές Ζημιές

 • Οι καλυπτόμενες υλικές ζημιές που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το αναφερόμενο όριο εφαρμογής της συμφωνίας περιλαμβάνουν
 • Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των φόρων
 • Το κόστος αντικατάστασης κράνους, βαλίτσας δικύκλου και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος (κουκούλα)
 • Το κόστος μεταφοράς του οχήματος

Καλυπτόμενες Σωματικές Βλάβες

 • Αμοιβές ιατρών έξοδα νοσηλίων διαγνωστικές εξετάσεις, φαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος
 • Απώλεια εισοδήματος
 • Ηθική βλάβη

O υπολογισμός του ποσού αποζημίωσης καθορίζεται σύμφωνα με την ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή την βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή από φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Διαδικασίες για την αποζημίωση με το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού

Οι εμπλεκόμενοι στο ατύχημα οδηγοί θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη «Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος» και να αποστείλουν από ένα αντίτυπο αυτής στις ασφαλιστικές τους εταιρίες. Υπάρχει δυνατότητα σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να υποβάλλουν δήλωση ατυχήματος στις ασφαλιστικές τους εταιρίες για να γνωστοποιήσουν τις συνθήκες ατυχήματος.

Η ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού επικοινωνεί ηλεκτρονικά με την ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού από την οποία ζητά να επιβεβαιώσει την αποδοχή της ευθύνης του ασφαλισμένου της για την πρόκληση του ατυχήματος. Επίσης η ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου αναλαμβάνει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης των υλικών ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος και την καταβολή της αποζημίωσης.

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 1. Τι σημαίνει ο όρος Χρήση (Ε.Ι.Χ, Φ.Ι.Χ,, Φ.Ι.Χ Αγροτικό, Μοτοσικλέτα); Είναι η χρήση του οχήματος, δηλαδή Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ) ή Φορτηγό ΙδιωτικήςΧρήσης (Φ.Ι.Χ), Αγροτικό Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (ανήκουν και τα πτηνοτροφικά, κτηνοτροφικά, μελισσοκομικά) και Μοτοσικλέτες (ανήκουν όλα τα δίκυκλα).
 2. Τι σημαίνει ο όρος Καθημερινή Χρήση (Προσωπική-Οικογενειακή, Επαγγελματική); Είναι η χρήση του οχήματος από μεριά του πελάτη, δηλαδή το όχημα είναι ιδιωτικής-προσωπικής χρήσης ή επαγγελματικής (ανήκει σε κάποια εταιρεία).
 3. Τι σημαίνει ο όρος Ημερομηνία 1ης Κυκλοφορίας; Πότε κυκλοφόρησε το όχημα στην Ελλάδα πρώτη φορά. Αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας. Στις νέου τύπου άδειες κυκλοφορίας είναι το σημείο (Β) στο τμήμα «στοιχεία οχήματος».
 4. Τι σημαίνει ο όρος Μάρκα οχήματος; Είναι το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος το οποίο αναγράφεται πάνω στην άδεια.
 5. Τι σημαίνει ο όρος Αξία οχήματος; Αφορά την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος, δηλαδή πόσο αξίζει εάν πουληθεί την συγκεκριμένη στιγμή το προς ασφάλιση όχημα. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η αξία καινούργιου οχήματος είναι πόσο αξίζει το όχημα όταν αγοράζεται καινούργιο.
 6. Τι σημαίνει ο όρος Τύπος οχήματος; Αφορά τον τύπο του οχήματος, δηλαδή απλό, sport, cabriole soft top, cabriole hard top, GT.
 7. Τι σημαίνει ο όρος Υβριδικό όχημα; Αφορά όχημα Υβριδικής τεχνολογίας, δηλαδή για να λειτουργήσει το όχημα χρησιμοποιεί και εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
 8. Τι σημαίνει ο όρος Πλήθος Ζημιών Οχήματος; Εάν τα τελευταία 8 έτη έχει προξενήσει ζημία σε τρίτους με ευθύνη του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος.
 9. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Ανασφάλιστο όχημα; Όταν έχουμε ζημία (τρακάρισμα) και την ευθύνη την έχει ο άλλος οδηγός ο οποίος είναι ανασφάλιστος τότε η δική μας η ασφαλιστική αναλαμβάνει να καλύψει την αποζημίωση του Ασφαλισμένου οχήματος έως το ποσό (ασφαλισμένο κεφάλαιο) που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων. Υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να απευθυνθούμε στο Επικουρικό κεφάλαιο το οποίο έχει τον χαρακτήρα της αντασφαλιστικής εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση η ασφαλιστική εταιρεία μας κάνει εξυπηρέτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει δελτίο τροχαίας το οποίο να αναφέρει ότι ο υπαίτιος οδηγός στερείται ασφαλιστικής κάλυψης.
 10. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Αστική Ευθύνη Κλέφτη; Εάν κάποιος κλέφτης κλέψει το ασφαλισμένο όχημα και τρακάρει και φέρει ευθύνη στο τροχαίο ο κλέφτης τότε η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει να πληρώσει τις ζημίες στους τρίτους οι οποίοι είναι παθόντες.
 11. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού; Εάν υπάρχει θάνατος του οδηγού (κατόπιν τροχαίου ατυχήματος με το ασφαλισμένο όχημα) ή ολική-μερική ανικανότητα για εργασία, του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος τότε η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει α) στην περίπτωση του θανάτου τους νόμιμους κληρονόμους και β) στην περίπτωση της ολικής-μερικής ανικανότητας το ίδιο τον οδηγό.
 12. Τι σημαίνει ο όρος Νομική Προστασία; Η ασφαλιστική εταιρεία πληρώνει δικηγόρο και δικαστικά έξοδα για να διεκδικήσει ή να αποκρούσει στα αστικά και ποινικά δικαστήρια υποθέσεις που αφορούν τροχαίο ατύχημα. Ο δικηγόρος είναι επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας.
 13. Τι σημαίνει ο όρος Φιλικός Διακανονισμός; Υπάρχουν 2 τρόποι αποζημίωσης. Α) ο παθόντας (αυτός δηλαδή που δεν φέρει ευθύνη στο ατύχημα) πάει στην ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου (στην εταιρεία δηλαδή του εμπλεκόμενου που φέρει ευθύνη στο ατύχημα) να ζητήσει-εισπράξει αποζημίωση. Αυτός ο τρόπος ονομάζεται παλαιό σύστημα αποζημιώσεων. Β) ο τρόπος του φιλικού διακανονισμού. Ο παθόντας πάει να ζητήσει-εισπράξει αποζημίωση από την δική του ασφαλιστική εταιρεία.
 14. Τι σημαίνει ο όρος Φροντίδα Ατυχήματος; Όλο το 24ωρο ο ασφαλισμένος μπορεί να τηλεφωνήσει την στιγμή του ατυχήματος στην φροντίδα η οποία στέλνει άνθρωπο στον τόπο του ατυχήματος, συμπληρώνει τα έντυπα του φιλικού διακανονισμού-ζημίας, φωτογραφίζει τις συνθήκες του ατυχήματος και έτσι ο ασφαλισμένος δεν χρειάζεται να πάει στο γραφείο της ασφαλιστικής εταιρείας ή του ασφαλιστή για να υποβάλλει δήλωση ατυχήματος.
 15. Τι σημαίνει ο όρος Οδική Βοήθεια Κατόπιν Ατυχήματος; Παροχή οδικής βοήθειας μόνο κατόπιν ατυχήματος, δηλαδή πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή του ασφαλισμένου οχήματος. Τότε τηλεφωνεί ο οδηγός στην οδική βοήθεια και γίνεται μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο. Η κάλυψη δεν ισχύει σε περίπτωση βλάβης.
 16. Τι σημαίνει ο όρος Προστασία Bonus Malus; Εάν υπάρχει μία ζημία (τροχαίο ατύχημα) με ευθύνη του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος, τότε δεν αυξάνεται το ασφάλιστρο. Στην δεύτερη ζημία στο ίδιο έτος αυξάνεται το ασφάλιστρο.
 17. Τι σημαίνει ο όρος Κάλυψη Αερόσακων Κατόπιν Ατυχήματος; Όταν ανοίξουν οι αερόσακοι του ασφαλισμένου οχήματος μετά από τροχαίο συμβάν και ευθύνεται ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος καλύπτονται οι ζημίες στους αερόσακους στο ασφαλισμένο όχημα έως το κεφάλαιο στον πίνακα καλύψεων.
 18. Τι σημαίνει ο όρος Πυρός Οικοσκευής (οικοπροστασία); Καλύπτεται για φωτιά το περιεχόμενο κατοικίας του ιδιοκτήτη του οχήματος.
 19. Τι σημαίνει ο όρος Αστική Ευθύνη Εντός Φυλασσόμενου χώρου; Αστική Ευθύνη Έναντι τρίτων εντός φυλασσόμενων χώρων Καλύπτει την Αστική Ευθύνη προς τρίτους όταν το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται εντός φυλασσομένων χώρων δηλ γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων, εκθέσεις αυτοκινήτων, προβλήτες.
 20. Τι σημαίνει ο όρος Αστική Ευθύνη από την Μετάδοση Πυρκαγιάς σε Τρίτους; Εάν καίγεται το δικό μας όχημα και μεταδοθεί πυρκαγιά σε άλλο όχημα ή άλλη περιουσία τότε καλύπτεται η ζημία έναντι του τρίτου. Βασική προϋπόθεση η ύπαρξη κάλυψης πυρός του ασφαλισμένου οχήματος.
 21. Τι σημαίνει ο όρος Αστική Ευθύνη Κατά την Μεταφορά – Πορθμείου; Καλύπτονται οι υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες που θα προξενήσει το ασφαλισμένο όχημα σε τρίτους κατά την μεταφορά του με καράβι – «Φέρυ μπόουτ».
 22. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Θραύση Κρυστάλλων; Καλύπτονται τα γυάλινα μέρη του αυτοκινήτου π.χ εμπρός-πίσω παρμπρίζ (ανεμοθώρακες) και πλαϊνά τζάμια των παραθύρων από ράγισμα ή σπάσιμο. Δεν καλύπτονται οι καθρέπτες του αυτοκινήτου και η ηλιοροφή.
 23. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Πυρκαγιά; Ζημίες που θα συμβούν στο ασφαλισμένο όχημα συνέπεια πυρκαγιάς, η πυρκαγιά θα προξενηθεί από βραχυκύκλωμα ή αυτανάφλεξη του αυτοκινήτου.
 24. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας Πυρκαγιάς από Τρομοκρατικές Ενέργειες; Καλύπτονται οι ζημίες πυρκαγιάς από τρομοκρατικές ενέργειες, δηλαδή όταν αναλαμβάνει την ευθύνη τρομοκρατική οργάνωση.
 25. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Ολική Κλοπή; Όταν κλαπεί όλο το αυτοκίνητο αναλαμβάνει να αποζημιώσει η ασφαλιστική εταιρεία τον ασφαλισμένο.
 26. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Μερική Κλοπή; Όταν κλαπούν μέρη του αυτοκινήτου η ασφαλιστική αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο.
 27. Τι σημαίνει ο όρος Ζημίες Κατά την απόπειρα κλοπής; Καλύπτονται οι ζημίες που προξενεί ο κλέφτης κατά την απόπειρα της κλοπής του Αυτοκινήτου σας έως το κεφάλαιο που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων.
 28. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Κλοπή Ηχοσυστήματος; Καλύπτεται το ράδιο-cd του αυτοκινήτου μετά από κλοπή έως το κεφάλαιο που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων.
 29. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Καιρικά – Φυσικά Φαινόμενα; Καλύπτονται οι ζημίες στο ασφαλισμένο όχημα από καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρα, χιονοστιβάδα, καταιγίδα, θύελλα.
 30. Τι σημαίνει ο όρος Ζημίες από Απεργίες, Οχλαγωγίες, Διαδηλώσεις, Πολιτικές Ταραχές; Ζημίες στο ασφαλισμένο όχημα που θα προκληθούν από Απεργίες, Οχλαγωγίες, Διαδηλώσεις, Πολιτικές Ταραχές.
 31. Τι σημαίνει ο όρος Ενοικίαση Οχήματος για Ζημίες από Πυρκαγιά και Ολική – Μερική Κλοπή; Δίνεται ενοικιαζόμενο όχημα στον ασφαλισμένο για να κυκλοφορεί και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του, το οποίο πληρώνει η ασφαλιστική εταιρεία. Όταν επέλθουν οι ζημίες όπως πυρός, ολική-μερική κλοπή.
 32. Τι σημαίνει ο όρος Ίδιες ζημίες του Ασφαλισμένου Οχήματος; Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προξενούνται στο ασφαλισμένο όχημα μετά από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή.
 33. Τι σημαίνει ο όρος Κακόβουλη Βλάβη Συνέπεια Ιδίων Ζημιών; Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προξενούνται στο όχημα από κακόβουλη βλάβη.
 34. Τι σημαίνει ο όρος Αντικατάσταση Οχήματος για ζημίες από Πυρκαγιά, Ολική – Μερική Κλοπή ή Μικτή; Δίνεται ενοικιαζόμενο όχημα στον ασφαλισμένο για να κυκλοφορεί και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του, το οποίο πληρώνει η ασφαλιστική εταιρεία. Όταν επέλθουν οι ζημίες όπως πυρός, ολική-μερική κλοπή.
 35. Τι σημαίνει ο όρος Πλήρης Οδική Βοήθεια; Σε περίπτωση ακινησίας του οχήματος από βλάβη ή τροχαίο ατύχημα μεταφέρεστε στην έδρα.
 36. Τι σημαίνει ο όρος Πράσινη Κάρτα; Επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλειας (αστικής ευθύνης) στο εξωτερικό μέσω του έντυπου της πράσινης κάρτας.
 37. Τι σημαίνει ο όρος Απαλλαγή Ιδίων Ζημιών; Η ασφαλιστική εταιρεία απαλλάσσεται να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για το ποσό που ορίζεται ως απαλλαγή, π.χ. εάν το σύνολο της αποζημίωσης είναι 1000 € και η απαλλαγή είναι 300 € τότε ο ασφαλισμένος θα πάρει 700 €. Η απαλλαγή βρίσκεται – υπάρχει πάντα στην κάλυψη των ιδίων ζημιών.
 38. Τι σημαίνει ο όρος Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου; Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου είναι από το μεσημέρι στις 12:00 μμ της ημέρας που ακολουθεί την αίτηση χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν το Σάββατο και η Κυριακή, π.χ. εάν ζητήσετε να ασφαλιστείτε στις 11:00 πμ το πρωί στις 15/05/2013 η κάλυψη του ασφαλιστηρίου θα έχει ισχύ από τις 12:00 στις 15/05/2013 ενώ εάν ζητήσετε να ασφαλιστείτε από 13:00 μμ στις 15/05/2013 η κάλυψη θα ισχύει από 12:00 μμ στις 16/05/13.

Χρήσιμα τηλέφωνα

ΕΛΠΑ   10400

Express Service   1154

Europ Assistance   210 3426143

Euro SOS   210 6775580-5

Εθνική   210 9099000

Hellas Service   1057

Ιντερσαλόνικα   2310 492100

Interamerican   1158

Mondial Assistance   210 9910025

Alfa Romeo Assist.   210 3425895

Audi Total Care   210 9960007

BMW   210 9406333

Cadillac   210 3422400

Chervolet   210 3422400

ChryslerPrivil.Ser.   210 9950005

Citroen   210 9943434

Ferrari   210 6109121

Fiat Assistance   210 3420530

Ford   210 7753359

Jaguar Assistance   210 4829517-9

Jeep   210 9950005

Lancia Assistance   210 3424790

Lexus   210 9956067

Mazda Assistance   104

Mercedes   210 6296555

Mitsubishi   168

Nissan SOS   210 3451400

Opel Assistance   210 6068812

Peugeot   168

Renault   168

Saab   168

Seat Express Service   154

Toyota   210 3300133

Volvo   104

VW Total Care   210 9945554

VW LCV Total Care   210 9960250

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

INTERAMERICAN E.E.A.Z. A.E.

ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α.

PROTON A.A.E. (ΩΜΕΓΑ Α.Α.Ε.)

ACTIVA INS. Α.Ε.E.

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.ΓΑ.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.E.Ε.Γ.Α.

ING E.Α.Ε.Γ.Α

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

INTERLIFE S.A. Α.Α.Ε. Γ.Α

GENERALI HELLAS Α.Ε.Α.Ζ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - GENERAL TRUST

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ (NP INS)

INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - ΜΙΝΕΤTΑ

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

VICTORIA Α.Α.Ε.Ζ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΕΟΠΥΥ

ΙΚΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υπατίας 5 - 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 3327 400 - fax: 210 3327 426-7

Web : www.epikef.gr

email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Γ.Δ.Α.)Ξενοφώντος 9 - 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 3236 562, 210 3223 324, 210 3238 402 - fax: 210 3238 370

Web : www.mib-hellas.gr

email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

INSURANCE EUROPErue Montoyer 51, B-1000, Brussels, BelgiumTel.: +32 2 894 3000 - Fax.: +32 2 894 3001

Web : www.insuranceeurope.eu

email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

COUNCIL OF BUREAUXAvenue Louise, 166, 1E, B-1050 – Brussels - BelgiumTel: +32 2 6270920 - Fax: +32 2 6473004

Web : www.cobx.org

email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

INTERNATIONAL UNION OF MARINE INSURANCE (IUMI)C.F. Meyer- Strasse 14, P.O. Box 4288,CH - 8023 Zurich, SwitzerlandTel.: +41 (44) 208 28 70 - Fax: +41 (44) 208 28 00

Web : www.iumi.com

email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: Νέα, Προϊόντα, Προσφορές