Νέος Κανονισμός για τα Προσωπικά δεδομένα & Cyber Secure Solution

 

 

Ο  Νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα ο  οποίος ψηφίστηκε στις 14/04/2016 και η εφαρμογή του αρχίζει το 2018 προβλέπει για τις εταιρείες που δε θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ασφάλεια των δεδομένων τους διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων που φθάνουν μέχρι τα €20 εκατομμύρια ή έως 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας του προηγούμενου έτους.

 

Εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλει στις εταιρείες:

 • την δημιουργία πολιτικών, διαδικασιών και τη χρήση κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • oρισμό Υπευθύνου Ασφαλείας Δεδομένων σε περίπτωση που η εταιρεία απασχολεί άνω των 250 ατόμων
 • ενημέρωση των αρμόδιων αρχών εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό του συμβάντος

Η νέα νομοθεσία, η υποχρεωτική γνωστοποίηση των συμβάντων και η δημιουργία πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης περιστατικών απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών, αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της αγοράς ασφάλισης cyber insurance όπως άλλωστε συνέβη και στην Αμερική, όπου το  μέγεθος της αγοράς φθάνει τα $2,5 δισ. και αναμένεται να ξεπεράσει τα $10 δισ. το 2020.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς η Cromar σχεδίασε τη λύση Cyber Secure Solution η οποία υποστηρίζεται από την αγορά των Lloyds.

Πιο συγκεκριμένα μέσω της λύσης Cyber Secure Solution διατίθεται στην Ελληνική αγορά σε συνεργασία με τους Beazley, το μεγαλύτερο ασφαλιστή των Lloyd’s στην ασφάλιση cyber insurance, μία από τις καλύτερες ασφαλιστικές λύσεις διαχείρισης περιστατικών απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων παγκοσμίως το “Beazley Global Breach Solution”.

Tο “Beazley Global Breach Solution” αποτελεί μια συνολική λύση αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική φήμη από πιθανή παραβίαση συστημάτων και απώλεια  των δεδομένων και να προστατεύσουν τον Ισολογισμό τους από μη αναμενόμενα έξοδα.

Tο “Beazley Global Breach Solution” προσφέρει εκτός από τις χρηματικές αποζημιώσεις πρόσβαση στην Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών του η οποία έχει αντιμετωπίσει πάνω από 3.000 περιστατικά παγκοσμίως και έχει βραβευθεί από την Advisen ως η καλύτερη ομάδα διαχείρισης για το 2015.

Τα κύρια στοιχεία της ασφάλισης Cyber Insurance είναι: 

 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων οι οποίοι υπέστησαν ζημιά λόγω απώλειας των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρεία στην οποία τα είχαν δώσει
 • Ανταπόκριση: Έξοδα και Υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Διακοπή Εργασιών – Κάλυψη για απώλεια εσόδων λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας από περιστατικά παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Κυβερνοεκβιασμός – Κάλυψη για διαχείριση περιστατικών εκβιασμού από απειλές που μπορεί να βλάψουν ένα δίκτυο ή να οδηγήσουν σε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών

Ποιες εταιρείες πρέπει να έχουν Cyber Insurance:

 • Τηλεπικοινωνίες – Internet Services Providers
 • Cloud Providers, e commerce platforms, search engines
 • Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας , Νοσοκομεία , Κλινικές ,Διαγνωστικά Κέντρα
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Τράπεζες,
 • Χρηματιστηριακές, Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Πάροχοι ενέργειας
 • Εταιρείες Μεταφορών
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Αλυσίδες Λιανικής Πώλησης
 • Δικηγορικές  Εταιρείες
 • Συμβουλευτικές  Εταιρείες
 • Εταιρείες που διενεργούν συναλλαγές με Πιστωτικές, Χρεωστικές,Κάρτες επιβράβευσης Εμπιστοσύνης (Loyalty Cards)
 • Όλες οι εταιρείες που θέλουν να προστατεύσουν το εταιρικό τους δίκτυο από τις χρηματοοικονομικές συνέπειες ενός περιστατικού άρνησης παροχής υπηρεσίας (DDoS).

Cyber Risks Toolkit

Με τη βοήθειά του μπορείτε:

 • να βρείτε Οδηγούς αντιμετώπισης περιστατικών
 • να υπολογίσετε το ενδεικτικό κόστος τους
 • να βρείτε αναλύσεις ζημιών ασφαλισμένων εταιρειών
 • να δείτε το νομικό πλαίσιο που ισχύει διεθνώς
ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: Νέα, Προϊόντα, Προσφορές