Βελτιώσεις χωρίς επιβάρυνση στην Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

 

Βελτιώσεις :

 

  • Χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, συμπεριλαμβάνονται στην κάλυψη και δαπάνες νομικής υποστήριξης καθώς και δικαστικά έξοδα, μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ για την υπεράσπιση του ασφαλιζόμενου σε ποινικά δικαστήρια.
  • Συμπεριλαμβάνεται στην βασική κάλυψη, χωρίς επασφάλιστρο , την Γενική Αστική Ευθύνη των χώρων του ιατρείου μέχρι 25.000 ευρώ.
  • Αναδιαμόρφωση των κατηγοριών των ειδικοτήτων, εφαρμόζοντας μια πιο ορθολογική διάρθρωση ανάλογα με τη βαρύτητα της δραστηριότητας. Πλέον θα υπάρχουν πέντε κατηγορίες ειδικοτήτων ιατρών και μια επιπλέον επιλογή για φυσικοθεραπευτές/μαίες/νοσηλευτές. Το αποτέλεσμα είναι πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα σε κάθε κατηγορία με έκπτωση που ορισμένες φορές ξεπερνά το 40% και περισσότερες επιλογές σε σχέση με το υφιστάμενο πρόγραμμα.

Η Generali Hellas προχώρησε σε αναδιαμόρφωση και εμπλουτισμό του προγράμματος Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών και συναφών επαγγελμάτων έτσι ώστε οι υπηρεσίες της να ανταποκρίνονται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Τα παραπάνω θα τεθούν σε ισχύ από 1 Νοεμβρίου του 2016.

ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: Νέα, Προϊόντα, Προσφορές