Σημαντικές βελτιώσεις στις παροχές υγείας από την Interamerican

Ο όμιλος Interamerican μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι της αγοράς προσφέροντας σημαντικές επιπρόσθετες παροχές στα συμβόλαια ζωής και υγείας, μερικές από τις οποίες θα αναλυθούν κάτωθι.

 

α) Κάλυψη εξόδων ατυχήματος εως 250€

Σε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι χρειασθούν θεραπεία σε εξωτερικά ιατρεία εξαιτίας ατυχήματος και επιλέξουν:

  • την Αθηναΐκή Κλινική
  • το Medifirst
  • την Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

θα διαθέτουν πλέον την καλυψη των εξόδων για την αντιμετώπιση ατυχήματος εως το ποσό των 250€ ανά ατύχημα. Τα έξοδα μπορούν να περιλαμβάνουν ιατρικές εξετάσεις και πράξεις, διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και φάρμακα ή υλικα που θα χρησιμοποιηθούν.

β)100% κάλυψη νοσηλείας στο Optimum

Σε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι με Μedihospital Optimum ή  με Medisystem Optimum χρειασθούν θεραπεία, αν επιλέξουν την Αθηναΐκή  Κλινική τότε η συμμετοχή τους στα έξοδα μηδενίζεται.

 

γ) Ένταξη καλύψεων ΜΟΑ (Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας) & ΕΙΑΤ (Επαγγελματική  Ικανότητα από Ατύχημα) στην αίτηση υγείας

Η κάλυψη αυτή  εξασφαλίζει στον ασφαλισμένο ένα εφάπαξ κεφάλαιο (αν πρόκειται για ΜΟΑ) ή  ένα επίδομα (αν πρόκεται για ΕΙΑΤ) σε περίπτωση απώλειας της ικανότητάς σας για εργασία, από ένα πιθανό ατύχημα ή ασθένεια (ανάλογα με το τι θα επιλέξετε), λόγω αδυναμίας χρήσης συγκεκριμένων ανθρώπινων λειτουργιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για την εξάσκηση του επαγγέλματός σας.

 

 

ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: Νέα, Προϊόντα, Προσφορές