Άμεση ιατρική βοήθεια σε 24ωρη βάση με 8 ευρώ το μήνα

Με ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα η Ιnteramerican καλύπτει τις περιπτώσεις έκτακτου περιστατικού ασθένειας ή ατυχήματος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Με 8 ευρώ το μήνα φροντίζει για την μεταφορά σε νοσοκομείο, χορηγεί εισιτήριο για την περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα παιδιά, καλύπτει τα έξοδα συγγενούς στον τόπο νοσηλείας και παρέχει ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Καλύψεις

Το πρόγραμμα ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ εξασφαλίζει σε περίπτωση αιφνίδιου περιστατικού σε 24ωρη βάση:

 • Υγειονομική μεταφορά του παθόντος
  Σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος του ασφαλισμένου, ενώ βρίσκεται μακριά από τον τόπο της μόνιμης διαμονής του, η INTERAMERICAN αναλαμβάνει την ασφαλή και υπεύθυνη μεταφορά του από το σημείο στο οποίο παρασχέθηκαν οι Α Βοήθειες (ιατρείο, Κέντρο Υγείας ή το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ), στο πλησιέστερο κατάλληλο για την περίπτωση Νοσηλευτικό Ίδρυμα για περαιτέρω αντιμετώπιση της κατάστασής του. Η μεταφορά οργανώνεται και πραγματοποιείται από την Εταιρία υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την κρίση του γιατρού που επιλήφθηκε του περιστατικού, αυτή εκτός από επιβεβλημένη είναι και επιτρεπόμενη.
 • Χορήγηση εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής στενού συγγενούς του παθόντος για να αναλάβει την φροντίδα ανήλικών παιδιών
  Σε περίπτωση κατά την οποία ο παθών ασφαλισμένος απαιτείται να νοσηλευτεί λόγω ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος σε νοσοκομείο και τα ανήλικα παιδιά του που τυχόν τον συνόδευαν δεν έχουν μαζί τους άλλο συνοδό, τότε η INTERAMERICAN θα χορηγήσει σε στενό συγγενή του παθόντος εισιτήριο μετάβασης και επιστροφής με αεροπλάνο ή άλλο πρόσφορο μέσο για να αναλάβει την φροντίδα των ανήλικων παιδιών, ή θα φροντίσει για τον άμεσο και ασφαλή επαναπατρισμό τους με ειδική συνοδό.
 • Έξοδα Νοσοκομειακής περίθαλψης (στο εξωτερικό) μέχρι ποσού €3.000
  Αν κατά την διάρκεια μετακίνησης στο εξωτερικό ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί για ξαφνική ασθένεια ή τραυματισμό από ατύχημα, η INTERAMERICAN θα παράσχει την τυχόν απαιτούμενη εγγύηση για την εισαγωγή του σε νοσοκομείο του εξωτερικού και θα καλύψει τις σχετικές δαπάνες, μέχρι του ποσού των €3.000.
 • Επαναπατρισμός συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας
  Η INTERAMERICAN αναλαμβάνει επιπλέον της μεταφοράς του ασφαλισμένου παθόντος, την οργάνωση και τα έξοδα για τον επαναπατρισμό και των μη παθόντων μελών της οικογενείας του που τυχόν τον συνόδευαν κατά το περιστατικό.
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής σε στενό συγγενή του παθόντος στον τόπο νοσηλείας
  Αν ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί μετά από ξαφνική ασθένεια ή ατύχημα και προβλέπεται η νοσηλεία του στο Νοσοκομείο να διαρκέσει πέραν των δέκα ημερών, η INTERAMERICAN θα χορηγήσει σε ένα στενό συγγενή του ένα εισιτήριο με αεροπλάνο ή άλλο πρόσφορο μέσο, μετ' επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής του, προκειμένου να τον επισκεφτεί στο εν λόγω Νοσοκομείο εφ' όσον δεν συνοδεύεται από κάποιον στενό συγγενή του. Για τη διαμονή του στον τόπο νοσηλείας του ασφαλισμένου η εταιρία θα καλύψει το ξενοδοχείο μέχρι ποσού €50 ημερησίως στην Ελλάδα και μέχρι ποσού €100 ημερησίως στο εξωτερικό για πέντε ημέρες κατ' ανώτατο όριο.
 • Μεταφορά σορού
  Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου συνεπεία ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος η INTERAMERICAN αναλαμβάνει επιπλέον της διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών την οργάνωση και τα έξοδα έως €2.500 για μεταφορά σορού από το εξωτερικό στην Ελλάδα και έως €900 για μεταφορά σορού εντός Ελλάδας.
 • Χορήγηση εισιτηρίου πρόωρης επιστροφής και επαναμετάβασης στον τόπο του ταξιδίου
  Σε περίπτωση θανάτου στην Ελλάδα στενού συγγενούς του ασφαλισμένου ενώ αυτός βρίσκεται σε ταξίδι , η INTERAMERICAN θα του χορηγήσει εισιτήριο με αεροπλάνο ή άλλο πρόσφορο μέσο για πρόωρη επιστροφή του στον τόπο μόνιμης διαμονής του και επαναμετάβασης εντός 8 ημερών στον τόπο ταξιδίου του.
 • Παροχή Ιατρικών συμβουλών
  Η INTERAMERICAN παρέχει στους ασφαλισμένους της μέσω του συντονιστικού κέντρου Άμεσης Βοήθειας σε 24ωρη βάση, ιατρικές συμβουλές σχετικά με κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας που μπορεί να οδηγήσει ή όχι σε υγειονομική μεταφορά, καθώς επίσης και πληροφορίες υγειονομικής φύσεως (εμβολιασμοί, προληπτικά μέτρα κλπ) και υγειονομικής εξυπηρέτησης (εφημερεύοντα νοσοκομεία, γιατροί κλπ).
ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: Νέα, Προϊόντα, Προσφορές