Τι πρέπει να προσέξω σε μια ασφάλεια υγείας

Η ασφάλεια υγείας αποτελεί επένδυση, για αυτό και η επιλογή του κάταλληλου προγράμματος είναι σημαντική. Παρακάτω εστιάζουμε στους όρους και τις παροχές των ασφαλιστικών συμβολαίων υγείας και παραθέτουμε τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να προσέξετε.

 

Αναμονές: Με τον όρο αναμονές αναφερόμαστε στα χρονικά διαστήματα που πρέπει να παρέλθουν προκειμένου, το συμβόλαιο σας να σας καλύπτει για συγκεκριμένες παθήσεις. Τα χρονικά διαστήματα αυτά διαρκούν περίπου 1-2 έτη, ενώ οι πιο συνηθισμένες παθήσεις που χρήζουν αναμονής είναι: γυναικολογικές επεμβάσεις,κύστη κοκκυγος,ρήξη μηνίσκου,ρήξη συνδέσμων,ρινικό διάφραγμα,θεραπεία ή εγχείρηση αμυγδαλών)

Εξαιρέσεις: Σε όλα τα συμβόλαια υπάρχει λίστα εξαιρέσεων. Σε αυτή τη λίστα περιγράφονται οι περιπτώσεις στις οποίες η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν θα σας καλύψει. Δώστε προσοχή στις εξαιρέσεις της κάθε εταιρείας για να είστε σε θέση να κάνετε σύγκριση. Φυσικά μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν πιστοποιημένο ασφαλιστικό σύμβουλο για εξαιρέσεις που είναι δύσνοητες, ή για να κάνει την σύγκριση για εσάς.

Απαλλαγή: Ως απαλλαγή ορίζεται το ποσό που καλείται ο ασθενής να καλύψει σε περίπτωση νοσηλείας του. Όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή ενός συμβολαίου, τόσο μικρότερο είναι το κόστος του.Σημαντικό είναι ότι μέρος της απαλλαγής μπορεί να καλυφθεί και από τον Δημόσιο Φορέα.

Συμβεβλημένα Νοσοκομεία: Άξιο προσοχής σε ενα συμβόλαιο υγείας αποτελούν τα συμβεβλήμενα νοσοκομεία τα οποία διάφερουν από εταιρεία σε εταιρεία και από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Πολλές φορές μια νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο καλύπτεται απολογιστικά, δηλαδή εξοφλεί ο ασθενής την νοσηλεία και με την προσκόμιση των τιμολογίων η εταιρεία αποζημειώνει τον ασθενή. Αντίθετα μια νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο, καλύπτεται απευθείας απο την εταιρεία στα περισσότερα συμβόλαια.

Αναπροσαρμογή Ασφαλίστρων: Κάθε χρόνο τα ετήσια ασφάλιστρα υγείας αναπροσαρμόζονται. Αυτό οφείλεται στην αύξηση ηλικίας του ασφαλισμένου,στον πληθωρισμό καθώς επίσης και στους δείκτες ζημιών των εταιρείων(loss ratio). Μερικές εταιρείες αναπροσαρμόζουν τα ασφάλιστρα και με βάση τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό προτού συνάψετε ένα συμβόλαιο υγείας να ρωτήσετε έναν πιστοποιημένο ασφαλιστικό  σύμβουλο να σας δείξει τον μέσο όρο αναπροσαρμογών των προηγούμενων ετών.

Η ασφάλεια υγείας χρείαζεται ενδελεχής μελέτη προκειμένου να κατανοήσουμε ακριβώς για τι μας καλύπτει και τι όχι. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με προγράμματα υγείας με διαφάνεια και ειλικρίνεια.

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2109314009, 6984900636

ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: Νέα, Προϊόντα, Προσφορές