Οι ασφαλιστικές εταιρείες που βραβεύτηκαν ως True Leaders

Τα βραβεία “True Leader” που έχει θεσμοθετήσει η Icap από το 2011, απονέμονται στις Εταιρείες και στους Ομίλους που συνδυάζουν τέσσερα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια: τα υγιή οικονομικά αποτελέσματα, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την ηγετική θέση στον κλάδο και την υψηλή πιστοληπτική ικανότητα (ICAP Credit Score).

 

Οι εταιρείες που πληρούν αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνονται στην ετήσια έκδοση “Business Leaders”. Ειδικότερα και μέσα από ένα σύνολο 15.000 επιχειρήσεων που εξετάστηκαν για το 2017, μόνο 61 Εταιρείες και 9 Όμιλοι πέτυχαν να διακριθούν ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα σε όλα τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η ICAP για τον θεσμό αυτό, δηλαδή με βάση τα κέρδη EBITDA, τον αριθμό προσωπικού, τη θέση της στον κλάδο από πλευράς κύκλου εργασιών και τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας (ICAP Score).

Τη διάκριση “True Leader”  στον αναγνωρισμένο θεσμό επιβράβευσης των υγιών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας “True Leader 2017”, που διοργανώνει η ICAP Group, απέσπασαν οι παρακάτω ασφαλιστικές εταιρείες:

ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε

Η διάκρισή τους ως “True Leader” συγκαταλέγει τις εταιρείες

  • Στις κορυφαίες θέσεις του Κλάδου με βάση τον κύκλο εργασιών.
  • Στις εταιρείες με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση με βάση το δείκτη ICAP Score (Διαβάθμιση Πιστοληπτικής Ικανότητας).
  • Στις 500 πιο κερδοφόρες Εταιρείες για το 2017.
  • Στις 500 Εταιρείες με το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού που κατά το 2017 αυξήθηκε σε σχέση με το 2016.

 

 

ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: Νέα, Προϊόντα, Προσφορές